آنقدر دوستت دارم که…

آنقدر دوستت دارم که…

تو مرا بهتر می‌شناسی.

وقتی لبخند می‌زنم

یعنی دریاچه‌ای آرام در صبح‌ام،

یعنی آنقدر دوستت دارم که هیچ سنگریزه‌ای خوشبختی‌ام را به هم نمی‌زند.

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat