بهترین بهانه برای بودنم

بهترین بهانه برای بودنم

پرستوی خیال من
تاریخ میلاد تو بهاران من است
وبهترین بهانه برای بودنم

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat