مرا تنگ در آغوش بگیر!

مرا تنگ در آغوش بگیر!

مثل یک شعر مرا تنگ در آغوش بگیر!
که هوای غزلم سخت شبیه تن توست…

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat