داغ دلی‌ست هر نم «باران» که میزند…

داغ دلی‌ست هر نم «باران» که میزند…

بانو! برای من اسمت گران تمام شده
داغ دلی‌ست هر نم «باران» که میزند…

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat