مگر زندگی چیزی غیر از داشتن توست ؟!

مگر زندگی چیزی غیر از داشتن توست ؟!

و مگر زندگی

چیزی غیر از داشتن توست ؟!

نمی‌ دانم چرا

وقتی به آغوش می‌گیرمت

دیگر به هیچ چیز فکر نمی‌کنم

شاید آغوش تو

بُن بستِ تمام افکارم است

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat