تو در قلب من ای یاس سفید آیینه ای هستی

تو در قلب من ای یاس سفید آیینه ای هستی

-با دیدن عکسی ز تو از پای فتادم

وای ار نگهی دست دهد چهره به چهره

تو در قلب من ای یاس سفید آیینه ای هستی

که صبح و ظهر و شامم عکس خود را در تو می بینم

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat