باخیالت زنده‌ ام

باخیالت زنده‌ ام

باخیالت زنده‌ ام

رویای من تعبیر شو

در كنارم زندگى كن

در کنارم پیرشو

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat