لـب‌ هایـت را با بـوسه‌ ای می‌بـندم

لـب‌ هایـت را با بـوسه‌ ای می‌بـندم

لـب‌ هایـت را با بـوسه‌ ای می‌بـندم
بـاور کـُن بـوسه نمی‌فـهمد ,
آزادی بـیان یـعنی چـه …

کلمات کلیدی : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


InstagramTelegrammaghalat